* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ TIETOJA


Toshiba ilmoittaa vaihtavansa tiettyjen kannettaviensa virtajohdot


Toshiba Europe GmbH ( josta käytetään tästä eteenpäin nimitystä Toshiba) ilmoitti 25.11.2014 vaihtavansa oma-aloitteiseti tiettyjen Toshiban kannettavien virtajohdot. Tämä koskee sekä näiden tiettyjen koneiden alkuperäisiä virtajohtoja että huollon yhteydessä mahdollisesti vaihdettuja virtajohtoja. Tällä hetkellä Toshiba ei voi taata, etteivätkö ongelmasta kärsivät virtajohdot aiheuta vaaraa ylikuumenemisesta tai tulipalosta.

Toshiba tarjoutuu vaihtamaan tällaiset virtajohdot maksutta.

Tämä vapaaehtoinen vaihto-ohjelma koskee virtajohtoja, joissa on LS-15-merkintä siinä johdon osassa, joka kytketään muuntajaan, ja jotka on valmistettu tiettynä ajanjaksona, joka käy ilmi kannettavan sarjanumerosta. Alla olevasta kuvasta näet, missä LS-15-merkintä on.

Tämä vaihto-ohjelma ei koske virtajohtoja, joissa ei ole LS-15-merkintää.

virtajohto

Osoitteessa https://extranet.toshiba-tro.de/fi-FI/acreplacement.aspx voit tarkistaa, kuuluuko koneesi alkuperäinen tai huollon yhteydessä vaihdettu virtajohto tämän vapaaehtoisen vaihto-ohjelman piiriin. Siellä voit myös rekisteröityä ja pyytää uutta virtajohtoa maksutta.

Jos virtajohtosi kuuluu tämän Toshiban vapaaehtoisen vaihto-ohjelman piiriin, irrota koneesi välittömästi verkkovirrasta äläkä käytä virtajohtoa, ennen kuin saat uuden. Siihen saakka voit käyttää konettasi akkuvirralla.

Jos sinulla on kysyttävää tähän vapaaehtoiseen vaihto-ohjelmaan liittyen, ota yhteyttä Toshiban asiakaspalvelupalvelupisteeseen. Voit etsi lähimmän asiakaspalvelupisteeseen tietokannastamme osoitteessa valitsemalla siellä oman maasi.